Anunturi vanzari produse agroalimentare
agrofitotehniaapiculturaarbusti fructiferiaviculturafloriculturalegumiculturamoluscoculturapisciculturaplante ornamentalepomiculturasericiculturasilviculturaviticulturazootehniaproduse traditionale

Agricultura ecologică - principii de bază pentru conversia la producţia ecologică

Agricultura ecologică - principii de bază
Conversia la metoda de producţie ecologică necesită anumite perioade de adaptare la mijloacele utilizate. În funcţie de producţia agricolă anterioară, este necesară stabilirea unor perioade de conversie specifice pentru diversele sectoare de producţie.

În conformitate cu articolul 22 din Regulamentul (CE) nr. 834/¬2007, trebuie stabilite condiţii specifice pentru aplicarea dero¬gărilor prevăzute la articolul în cauză. Este oportună stabilirea unor astfel de condiţii cu privire la indisponibilitatea animalelor ecologice, a hranei pentru animale, a cerii de albine, a seminţelor și a cartofilor de sămânţă și a altor ingrediente ecologice, precum și cu privire la problemele specifice legate de gestionarea efectivului de animale în caz de catastrofe. 

Diferenţele geografice și structurale din agricultură și constrângerile climatice pot împiedica dezvoltarea producţiei ecologice în anumite regiuni și, în consecinţă, se poate recurge la derogări în cazul anumitor practici în ceea ce privește caracteristicile construcţiilor și ale instalaţiilor destinate creșterii animalelor. În consecinţă, trebuie permisă, în condiţii bine definite, adăpostirea animalelor în exploataţii agricole care, datorită locaţiei geografice și constrângerilor structurale, în principal în regiunile muntoase, sunt de dimensiuni mici și numai în cazul în care nu este posibilă creșterea animalelor în grupuri corespunzătoare nevoilor lor comportamentale.

Cu scopul de a asigura dezvoltarea unui sector animalier ecologic incipient, s-au permis mai multe derogări temporare în ceea ce privește priponirea animalelor, condiţiile de adăpostire pentru animale și densitatea animalelor, în temeiul Regulamentului (CEE) nr. 2092/91. Pentru a nu denatura sectorul animalier ecologic, aceste derogări trebuie menţinute până la data expirării.

Având în vedere importanţa polenizării în sectorul apicol ecologic, este necesar să se prevadă posibilitatea ridicării derogărilor care permit coexistenţa unităţilor apicole ecologice și neecologice în aceeași exploataţie agricolă.

În anumite condiţii, agricultorii pot întâmpina dificultăţi în asigurarea de animale crescute ecologic și de furaje ecologice și, în consecinţă, este necesară autorizarea utilizării unui număr limitat de inputuri agricole produse prin metode neecologice, care trebuie folosite în cantităţi restrânse.

Producătorii implicaţi în producţia ecologică au făcut eforturi majore în vederea dezvoltării producţiei de seminţe și de materiale vegetative ecologice pentru a stabili o gamă largă de varietăţi de plante din diferite specii pentru care să fie disponibile seminţe ecologice și materiale de înmulţire vegetativă. Cu toate acestea, la ora actuală încă nu există suficiente seminţe și suficient material de înmulţire vegetativă ecologice pentru multe specii și, în aceste cazuri, este necesar să se permită utilizarea seminţelor neecologice și a materialului de înmulţire vegetativă neecologic.

Pentru a ajuta operatorii să găsească seminţe și cartofi de sămânţă ecologici, este necesar ca fiecare stat membru să asigure înfiinţarea unei baze de date care să conţină varietăţile de seminţe și cartofi de sămânţă ecologici disponibile pe piaţă.

Gestionarea bovinelor adulte ar putea pune în pericol îngrijitorul sau alte persoane care manipulează animalele. În consecinţă, este necesar să se prevadă derogări în ultima etapă de îngrășare a mamiferelor, în principal în ceea ce privește bovinele.

Catastrofele sau bolile animalelor sau ale plantelor răspândite la scară largă pot afecta serios producţia ecologică în regiunile în cauză. Trebuie întreprinse măsuri corespunzătoare pentru a asigura continuitatea activităţilor agricole sau chiar reluarea acestora.

În consecinţă, în regiunile afectate trebuie permisă procurarea de animale neecologice sau de furaje neecologice, pentru o perioadă limitată.

Foto

Produse ecologice

Vizualizari: 3163 - Data: 15-10-2017 20:44:22