Anunturi vanzari produse agroalimentare
agrofitotehniaapiculturaarbusti fructiferiaviculturafloriculturalegumiculturamoluscoculturapisciculturaplante ornamentalepomiculturasericiculturasilviculturaviticulturazootehniaproduse traditionale

Adăpostirea animalelor crescute în mod ecologic

Condiţiile de adăpostire a animalelor trebuie să corespundă cerinţelor lor biologice, fiziologice și etologice.

Adăposturile trebuie să fie bine izolate termic, ventilate natural și iluminate astfel încât să asigure animalelor un microclimat de confort, cu temperatură și umiditate optime, curenţi de aer adecvaţi, iar concentraţia de gaze, nivelul de pulberi și aeromicroflora să se încadreze în normele de igienă.

Spaţiile în aer liber, suprafeţele de exerciţii în aer liber sau traseele exterioare trebuie să ofere, în funcţie de condiţiile meteorologice locale și de rasele respective, o protecţie suficientă împotriva ploii, vântului, soarelui și temperaturilor extreme. Adăpostirea animalelor nu este obligatorie în zonele unde condiţiile climatice corespunzătoare permit ca animalele să fie ţinute în mediul exterior.

Densitatea de populare a animalelor și măsuri pentru evitarea pășunatului excesiv
Densitatea animalelor în adăposturi trebuie să garanteze confortul și bunăstarea animalelor în funcţie de rase și de vârsta animalelor. Trebuie avute în vedere nevoile comportamentale ale animalelor, mărimea grupului și sexul animalelor.
Densitatea optimă trebuie să asigure bunăstarea animalelor punându-le la dispoziţie un spaţiu suficient pentru a sta în picioare natural, pentru a se așeza cu ușurinţă, pentru a se întoarce, pentru a-și face toaleta, pentru a putea sta în toate poziţiile și a face mișcări naturale. Este interzisă ţinerea animalelor în stare legată.

Suprafeţele minime ale adăposturilor și ale spaţiilor de exerciţiu în aer liber și alte caracteristici locale de adăpostire destinate diferitelor specii și categorii de animale sunt stabilite și prezentate în normele metodologice privind agricultura ecologică.

În aer liber, densitatea de populare a animalelor care se găsesc pe pășuni sau pe alte fâneţe, terenuri umede sau ierboase sau alte habitate naturale sau seminaturale, trebuie să fie suficient de scăzută pentru a evita erodarea solului și exploatarea excesivă a vegetaţiei.
Adăposturile, ţarcurile, echipamentele și ustensilele trebuie să fie curăţate și dezinfectate astfel încât să prevină toate infecţiile încrucișate și dezvoltarea organismelor purtătoare de boli. Fecalele, urina și hrana nemâncată sau dispersată trebuie înlăturate ori de câte ori este necesar pentru a reduce la minim mirosurile și pentru a evita atragerea insectelor și a rozătoarelor.

Vizualizari: 3101 - Data: 17-10-2017 21:41:35