Anunturi vanzari produse agroalimentare
agrofitotehniaapiculturaarbusti fructiferiaviculturafloriculturalegumiculturamoluscoculturapisciculturaplante ornamentalepomiculturasericiculturasilviculturaviticulturazootehniaproduse traditionale

Hrănirea animalelor crescute în mod ecologic

Furajarea animalelor este o condiţie de calitate a producţiei, respectând cerinţele nutriţionale ale animalelor în diferite stadii ale dezvoltării lor.

Practicile de îngrășare sunt autorizate în măsura în care sunt reversibile în orice stadiu al procesului de creștere.
Animalele se hrănesc cu furaje obţinute din agricultura ecologică.

Animalele se hrănesc, de preferat, cu furaje produse în propria ferma iar, în cazul când acest lucru nu este posibil, se utilizează furaje din alte ferme care respectă regulile producţiei ecologice.

Efectivele de animale au acces permanent la pășuni sau furaj grosier.
In hrana efectivelor de animale pot fi incluse materii prime si substanţe după cum urmează:
- materii prime ecologice de origine vegetală sau animala;
- materii prime in conversie la agricultura ecologica
- materii prime neecologice de origine vegetală, animală sau minerală listate in Anexa V a Regulamentului (CE) 889/2008;
- aditivii pentru hrana animalelor listaţi in Anexa VI a Regulamentului (CE) 889/2008;
- sarea de mare, sarea gemă grunjoasă.
Furajul în conversie utilizat în raţiile medii este de maxim 30%. acest procent poate fi ridicat până la 60%.

Materii prime ecologice de origine vegetală sau animala

Hrănirea animalelor tinere se realizează pe bază de lapte natural, de preferinţă lapte matern. Toate mamiferele trebuie hrănite cu lapte natural pe o perioadă de:
-3 luni pentru bovine, bubaline și cabaline;
-45 zile pentru ovine și caprine;
-40 zile pentru porcine.

Utilizarea laptelui neecologic este autorizată în cazul profilaxiei contra bolilor transmisibile prin intermediul laptelui matern sau în cazuri excepţionale cum sunt problemele de adopţie și utilizarea terapeutică. Animalele tinere în cauza sunt declasate și supuse conversiei.

Furaje grosiere (proaspete, uscate sau însilozate):
-erbivore: min. 60% materie uscată in raţiile zilnice;
-animalele pentru producţia de lapte în lactaţie timpurie (maxim 3 luni): min. 50%
-porci, păsări: nu exista restricţii.
Furaje din producţie proprie:
- Erbivore: minim 60%;
- Porcinelor si pasărilor: minim 20%.
Materii prime in conversie la agricultura ecologică

Furaje din C2 30% (substanţă uscată din raţia anuală totală de origine agricolă) - daca sunt cumpărate;
100% (substanţă uscată din raţia anuală totală de origine agricolă) - daca sunt din producţie proprie;
Furaje din C1 0% (substanţă uscată din raţia anuală totală de origine agricolă) - daca sunt cumpărate;
-cereale 20% (substanţă uscată din raţia anuală totală de origine agricolă) - daca sunt din producţie proprie;
-provenite din păscutul sau recoltarea pășunilor permanente sau a parcelelor cu furaje perene sau culturi probiotice însămânţate;
Furaje din C1+C2 30% - daca sunt cumpărate 100% - daca sunt din producţie proprie procent total combinat.

Materii prime neecologice de origine vegetală, animală sau minerală

A. Materii prime de origine vegetala
Materii prime neecologice:

-produse sau pregătite fără solvenţi chimici;
-suine si păsări: prin derogare de la MADR in caz de indisponibilitate pana la 31.12.2017 - max. 5% furaje proteice neecologice;
-în caz de catastrofe numai cu autorizare de la MADR conform Art. 47 din Reg. CE 889/2008.
Mirodenii, plante aromatice și melase neecologice:
-să nu fie disponibile în formă ecologică;
-să fie produse sau pregătite fără solvenţi chimici; Utilizarea lor să fie limitată la 1% din raţia de hrană. Fără restricţie de specie.
Pășunat pe teren comunal:
-terenul nu a fost tratat cu produse interzise în ultimii 3 ani;
-animalele neecologice care pășunează pe același teren, să provină din exploataţii extensive și să nu pășuneze în același timp cu animalele ecologice;
Transhumanţa pe pajiști neecologice:
-dacă animalele au fost mutate pe jos de la o zona de pășunat la alta;
-cantitatea de furaje neecologice, în această perioadă: max. 10% din raţia totală anuală de furaje.

B. Materii prime de origine animală

Produse din pescuit durabil - utilizarea de hidrolizate proteice din pește este limitată numai pentru animalele tinere și la neerbivore;
-fără procent maxim;
-să fie produse sau pregătite fără solvenţi chimici.

C. Materii prime de origine minerală
- diverse minerale.

D. Produse de fermentaţie din microorganisme ale căror celule au fost inactivate sau omorâte
- drojdii.

Dacă este cazul, A.N.P.E. indică arealele sau regiunile unde se practică transhumanţa, fără a aduce prejudicii prevederilor privind furajarea animalelor stabilite în norme.
Pentru erbivore sistemele de creștere se bazează pe utilizarea la maxim a pășunilor în funcţie de disponibilitatea acestora în diferite perioade ale anului. Minim 60% din materia uscată din raţiile zilnice, trebuie să cuprindă furaje grosiere, proaspete sau uscate, sau însilozate. Organismele de inspecţie și certificare aprobă o reducere cu 50 %, pentru animalele în lactaţie pe o perioadă maximă de trei luni pentru fiecare lactaţie în parte.

Prin derogare, procentul maxim de furaje convenţionale aprobat pe an, este de 10% pentru erbivore și de 20 % pentru alte specii. Aceste valori sunt calculate anual, în procente din materia uscată a furajelor de provenienţă agricolă. Procentul maxim aprobat de furaje convenţionale în raţia zilnică, cu excepţia perioadei de transhumanţă, trebuie să fie de 25%, calculat ca procent din materia uscată.

Prin derogare, când producţia de furaje este compromisă, ca urmare a condiţiilor meteorologice nefavorabile, organismele de inspecţie și certificare aprobă pe o perioadă limitată, pentru o anumită zonă, folosirea unui procent mai mare de furaje convenţionale.

Se interzice:
-utilizarea organismelor modificate genetic și a derivatelor lor în obţinerea de furaje, materii prime, furaje compuse, aditivi furajeri, auxiliari de fabricaţie pentru furaje și de alte produse utilizate în furajarea animalelor;
- folosirea factorilor de creștere și aminoacizi de sinteză;
- menţinerea animalelor într-o stare care poate favoriza anemia sau supunerea acestora la
regimuri care pot favoriza anemia;
-hrănirea forţată.

Vizualizari: 3481 - Data: 17-10-2017 21:44:42