Anunturi vanzari produse agroalimentare
agrofitotehniaapiculturaarbusti fructiferiaviculturafloriculturalegumiculturamoluscoculturapisciculturaplante ornamentalepomiculturasericiculturasilviculturaviticulturazootehniaproduse traditionale

Identificarea și transportul animalelor crescute ecologic

Identificarea animalelor este obligatorie pentru asigurarea permanentă a trasabilităţii animalului.

Identificarea animalelor se face prin aplicarea crotaliilor, a altor mărci de identificare, precum și a mijloacelor electronice, care vor ajuta la identificarea permanentă a animalelor, fără a prejudicia bunăstarea lor.

Identificarea fizică a animalelor
Animalele sunt identificate permanent folosind tehnici adaptate fiecărei specii:
- în mod individual în cazul mamiferelor mari sau mici (crotalierea*);
- microcipare in cazul ecvinelor;
- pe loturi în cazul păsărilor de curte.
Crotalie - mijloc de identificare a animalelor, confecţionat din material plastic care poartă înregistrat prin imprimare numărul unic de identificare a animalului;

Toate animalele din România sunt identificate utilizându-se:
- porcine: o crotalie cu număr unic individual;
- bovine, ovine și caprine: 2 crotalii, cu același cod unic de identificare.
Excepţie: ovinele și caprinele care până la vârsta de 12 luni sunt abatorizate, pot fi identificate cu o crotalie cu număr unic individual.

Documente pentru identificarea animalelor:
- pașapoarte - documente oficiale care înregistrează identitatea fiecărui animal din specia bovină, inclusiv bubaline și bizoniș
- registrul exploataţiei - colecţie de date în format electronic ce cuprinde informaţii despre animalele înregistrate din exploataţia respectivă și mișcarea acestora și/sau colecţia documentelor ce se remit proprietarului exploataţiei la consemnarea mișcării animalelor (inclusiv la identificarea iniţială), prin arhivarea respectivelor exemplare din document, în ordine cronologică, îndosariate în mod corespunzător și păstrate prin grija proprietarului, pentru o perioadă de minimum 3 ani de la data închiderii exploataţiei;
- formulare de mișcare - certificate de sănătate înregistrate la SNIIA
- Baza Naţională de Date (BND) - Sistemul National Integrat de Informaţii și Aplicaţii (SNIIA) a cărui gestiune și administrare este încredinţată, conform legii, unui operator;
- carte de exploataţie - documentul de identificare a exploataţiei;
Documente de însoţire a animalelor pe timpul transportului in scopul valorificării:
- documentele de identificare a animalelor conform prevederilor in vigoare;
- bon de livrare/document de transport (CMR pentru transporturi înafara României) pentru fiecare animal viu vândut cu referinţe la agricultura ecologică;
- factura sau alte documente fiscale.

Transportul animalelor pentru abatorizare:
- durata de transport trebuie să fie redusă la minimum pentru reducerea stresului.

Orice suferinţă trebuie să fie redusă pe parcursul duratei de viaţă a animalelor, inclusiv în momentul sacrificării, la încărcarea și descărcarea acestora.
- identificarea animalelor și a produselor animaliere trebuie să fie asigurată în toate stadiile de producţie, transport, preparare și comercializare.

Vizualizari: 3127 - Data: 17-10-2017 21:48:42