Anunturi vanzari produse agroalimentare
agrofitotehniaapiculturaarbusti fructiferiaviculturafloriculturalegumiculturamoluscoculturapisciculturaplante ornamentalepomiculturasericiculturasilviculturaviticulturazootehniaproduse traditionale

Prevenirea și tatarea bolilor în producţia animalieră ecologică

La creșterea animalelor în mod ecologic, prevenirea și tratarea bolilor se bazează pe următoarele principii:

- selectarea corespunzătoare a raselor sau speciilor de animale;
- aplicarea practicilor de creștere a animalelor corespunzător cerinţelor fiecărei specii, încurajând rezistenţa ridicată la boli și prevenirea infecţiilor;
- utilizarea furajelor de calitate, asigurarea unei mișcări curente și accesul la pășuni, în scopul stimulării imunităţii naturale a animalului;
- asigurarea unei densităţi corespunzătoare a animalelor, evitând astfel supraaglomerarea și orice alte probleme de sănătate ce pot rezulta din aceasta;
- atunci când un animal se îmbolnăvește sau este rănit, acesta trebuie tratat imediat, și izolat în adăposturi corespunzătoare;
- adăpostirea adecvată și corespunzătoare menţinută în condiţii de igienă.

Utilizarea medicamentelor de uz veterinar în creșterea animalelor prin metoda de producţie ecologică se bazează pe respectarea următoarelor principii:

- produsele fitoterapeutice, produsele homeopatice ca și oligoelementele, se utilizează de preferinţă în locul medicamentelor de uz veterinar alopatice chimice de sinteză sau antibioticelor, cu condiţia ca ele să aibă un efect terapeutic real pentru speciile de animale cărora li se adresează și pentru starea de sănătate căreia îi este destinat tratamentul;
- atunci când utilizarea produselor de mai sus nu este eficientă sau dacă produsele nu sunt eficiente în combaterea unei boli sau tratarea rănilor și tratamentul animalelor este indispensabil pentru evitarea suferinţei sau chinului animalului, este posibil să se recurgă la medicamentele veterinare alopatice chimice de sinteză sau la antibiotice, numai sub responsabilitatea medicului veterinar;
- utilizarea medicamentelor de uz veterinar, alopate chimice de sinteză, sau a antibioticelor în tratamentele preventive este interzisă;

În completarea principiilor de mai sus se aplică următoarele reguli:
- este interzisă utilizarea substanţelor de stimulare a creșterii sau a producţiei ca și utilizarea hormonilor sau a altor substanţe similare pentru controlul reproducerii sau în alte scopuri. Hormonii se administrează numai unui animal determinat în cadrul unui tratament veterinar curativ;
- sunt autorizate tratamentele veterinare ale animalelor sau tratarea clădirilor, echipamentelor și instalaţiilor, conform legislaţiei naţionale, inclusiv utilizarea de medicamente veterinare imunologice, atunci când o afecţiune a fost depistată ca prezentă într-o anumită zonă în care este amplasată ferma de producţie;
- atunci când se utilizează medicamente de uz veterinar, se indică clar tipul produsului, precum și detaliile privind diagnosticul, posologia, metoda de administrare, durata tratamentului și termenul de retragere legal.

Aceste informaţii trebuie comunicate organismelor de inspecţie și certificare înainte ca animalele sau produsele animaliere să fie comercializate ca produse ecologice.

Animalele tratate, trebuie să fie clar identificate, individual în cazul animalelor mari, individual sau pe loturi, în cazul păsărilor și a animalelor mici.
- perioada de așteptare între ultima administrare, în condiţiile normale de utilizare a medicamentelor veterinare alopate aplicate unui animal, și producţia de produse alimentare provenind de la acest animal, cu referire la modul de producţie ecologică, este dublă faţă de perioada de așteptare legală, sau în cazul în care această perioadă nu este specificată, ea este de minim 48 de ore.
- dacă un animal sau un grup de animale primește într-un an, două sau maxim trei tratamente pe bază de medicamente veterinare alopatice chimice de sinteză sau de antibiotice, cu excepţia vaccinurilor, tratamentelor pentru paraziţi și planurilor de eradicare obligatorii, aceste animale sau produsele obţinute de la acestea, nu se pot vinde ca produse ecologice. Animalele respective trebuie să parcurgă perioada de conversie, cu acordul organismului de inspecţie și certificare.

Vizualizari: 3066 - Data: 17-10-2017 21:56:12